Hansensvej 10,1,tv, 3400 Hillerød


Kontaktperson: Birgit Ljungdahl

Tlf. 61 31 91 93


Bank konto: 0890 21 518 19

Siden er fortsat under opbygning

MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådet er kirkens administrative organisation, der varetager menighedens anliggender.


Menigheden er medlem af Liberal katolsk kirke i Danmark. Hjemmeside: lkk-dk.dk

REPRÆSENTANTER

Formand:

Birgit Adelsteen Ljungdahl

Kasserer:

Helle Persson Krebs

Medlemmer:

Hanne Christiansen

Mogens Blichfeldt

Pia Nørhede

REVISOR:

Hasse Miklos Tønsberg

OM MEDLEMSKAB

Læs mere her

AKTIVITETER

Faste aktiviteter

Foredrag

VEDTÆGTER

Nyeste  12.03.2018

ÅRSMØDEREFERATER

Seneste 12.03.2018

SANCTUS

Ældre numre kan læses på Lkk's

hjemmeside.

Sanctus nr. 38

Indmeldelsesblanket

tryk her

Rosenkransgruppen Læs mere her

"Messens indre væsen"

Maria Magdalenes kirke har den 28. september 10 års jubilæum, hvilket vi fejrer søndagen inden d. 23. september.

Sammen med Jan Kvistborg har vi planlagt, at han starter en foredragsrække om ”messens indre væsen” denne dag.

Jan kommer igen forår og efterår, i alt 4 gange, så vi hvert halve år (ca.) kan glæde os til at høre denne dygtige og karismatiske foredragsholder om et spændende og vigtigt emne.


Bogen om Messens indre væsen kan købes her i kirken for 50 kr.

ligesom man kan bestille Jans foredrag på DVD.


Jeg er helt sikker på, at det kommer til at blive spændende.

Den dag bliver der serveret mad, som i skrivende stund endnu ikke er krystalklart hvad bliver, men det kommer der mere om, når vi når lidt længere frem i tiden.